Garancija za ekonomičnu
proizvodnju mlijeka!
 
 

Njemački Braunvieh (smeđe govedo)

Njemačko smeđe govedo idealan je izbor za farme srednje veličine u svim klimatskim uvjetima s glavnim ciljem-profitabilnom proizvodnjom mlijeka!

Prednosti njemačkog smeđeg goveda: 

  • dobroćudna pasmina dvostrukog korištenja
  • 8.000 do 9.000 kg mlijeka sa 7% do 8% proteina+masti
  • visoka kvaliteta mlijeka sa izvrsnim okusom i mogućnošću proizvodnje sira (Kappa Casein B)
  • idealno se prilagođava različitim načinima držanja i podnosi tropske vrućine jednako dobro kao i ekstremne hladnoće bez ikakvih poteškoća
  • čvrste noge sa izuzetno čvrstim papcima osiguravaju nadaleko čuvenu dugovječnost smeđih goveda
  • izvrsno zdravlje vimena i oblik s najboljom dojnošću

Garancija za ekonomičnu proizvodnju mlijeka !


Činjenice i podaci: 2011
broj goveda: ~ 455.000
broj umatičenih krava: 147.694
Ø mlijeka (kg/laktacija): 7.168
Ø masti (%): 4,16
Ø proteina (%): 3,55
dnevni prirast (g/dan): > 1.250
randman (%): > 57
odnos kosti - meso: 1 : 4,88
međutelidbeni interval (dan): 415
mjeseci dob pri prvom teljenju: 30,7
Ø starost pri izlučenju (godina): > 6,36% od svih umatičenih goveda u Njemačkoj

MapVećina populacije njemačkog smeđeg goveda rasprostranjena je u alpskim regionima i na travnim brežuljcima jugozapadne Njemačke. Na ovom području se tradicionalno proizvodi mlijeko, a zovu ga «Njemačka mljekara za proizvodnju sira».

Prva uzgajivačka udruga osnovana je 1879. u Sonthofenu, Bavarskoj. S obzirom na ovaj podatak njemačko smeđe govedo prati jedna od najdužih tradicija upisa u matične knjige u Njemačkoj.
Putem odlično organiziranog, inovativnog uzgojnog programa, trajne i precizne selekcije, kao i primjene suvremenih biotehničkih zahvata, njemačko smeđe govedo postiže najviši mogući selekcijski napredak.

Budući da se INTERBOVES nalazi u mjestu Altusried, u srcu regije uzgoja njemačkog smeđeg goveda, odabir Vaših goveda održat će se u neposrednoj blizini našeg sjedišta. Svaki odabir pratiti će stručnjak iz udruženja uzgajivača, čija je članica, od 1968. godine, i naša mliječna farma.
Uvjeti držanja na području rasprostranjenosti njemačkog smeđeg goveda vrlo su raznoliki. Oni se kreću od ispaša na visoko alpskim područjima sa oskudnom krmnom bazom, do držanja u slobodnim štalama ili na vezu u toku cijele godine uz bogatu opskrbu osnovnom krmom sa oraničnih površina. Zbog svoje prilagodbe, čvrste građe i izvrsnih nogu, njemačko smeđe govedo postiže najbolju moguću mnogogodišnju proizvodnju u svim spomenutim uvjetima.

Diljem svijeta njemačko smeđe govedo poznato je i traženo kao visokoproizvodna pasmina sposobna za aklimatizaciju.

Pod najekstremnijim uvjetima, od tropskih vrućina do oštre klime gorskih predjela sa oskudnom krmnom bazom, prilagođene svim načinima držanja, njemačke smeđe krave su bez konkurencije. Uz optimalne uvjete one mogu u potpunosti razviti svoje proizvodne sposobnosti. Pri tome je njemačko smeđe govedo pokazalo svoju dugovječnost u korištenju, što ima poseban ekonomski značaj.

Uzgoj njemačkog smeđeg goveda bio je oduvijek izrazito usmjeren na visoku proizvodnju mlijeka. Okvirni gospodarski uvjeti dodatno su zahtijevali još veće vrednovanje proizvodnje mlijeka. Radi toga, kod posljednjeg određivanja uzgojnog cilja u proizvodnji mlijeka kod njemačkog smeđeg goveda, vrednovana je sa 80%. Prosječna proizvodnja po kravi godišnje treba biti najmanje 8 000 – 9 000 kg mlijeka. Pri tome laktacijska krivulja treba biti ravnomjerna, a krivulja porasta u slijedećim laktacijama treba biti visoka.

Osim kolličine mlijeka posebna važnost kod smeđeg goveda pridaje se sastojcima u mlijeku. Postavljeni uzgojni cilj uz najbolji odnos bjelančevine-masti, ukupno treba imati najmanje 7-8 % masti i bjelančevina, pri čemu se količini bjelančevina daje najveće značenje. Ona treba prijeći 300 kg godišnje kod dobrih uvjeta hranidbe.
Zahvaljujući visokom postotku Kappa-Kazeina B u mlijeku, te posljedično visokoj kvaliteti bjelančevina, njemačko smeđe govedo značajno nadilazi ostale mliječne pasmine u proizvodnji sira.

Kod njemačkog smeđeg goveda iz ekonomskih razloga pridaje se važnost i proizvodnji mesa kao druge komponente iskorištavanja. Putem performance i progenog testa muških životinja u testnim stanicama i u zemaljskom uzgoju, ispituje se tovna sposobnost i vrijednost mesa. Kod obrade uzgojnih podataka koristi se BLUP-metoda za utvrđivanje uzgojne vrijednosti.

U tovilištima muška telad njemačkog smeđeg goveda pokazala je izrazitu ekonomičnost i postizala dnevni prirast od oko 1250 g uz dobar randman i kvalitetu mesa. Time je dokazana konkurentnost u odnosu na ostale mesne pasmine.

Križanja za stručnjake: Blonde d´Aquitaine i plava belgijska pasmina kao očinska pasmina pokazale su se odličnima s obzirom na kapacitet tova i kvalitetu mesa. Prirasti, randman i vitalnost ovih životinja bolji su nego kod specijaliziranih mesnih pasmina.