Ova pasmina idealno zadovoljava potrebe obiteljskih farmi i uzgajivača koji zaradjuju proizvodnjom mlijeka i mesa!
 
 

Njemački Fleckvieh (simentalac)

Prednosti njemačkog Fleckvieh-a:

  • dvonamjenska pasmina visoke proizvodnje mlijeka i mesa
  • najniži broj somatskih stanica, redovita steonost, brzi rast
  • izuzetno snažna i zdrava goveda koja se brzo prilagođavaju svim klimatskim i hranidbenim uvjetima, dokazana na svim kontinentima
  • visoko vrijedna muška telad i visoka vrijednost trupa
  • miran i staložen temperament jedinki oba spola
  • visoka ekonomska efektivnost u sustavu krava-tele postignuta brzim rastom teladi i niskim zahtjevima s obzirom na okolinu
  • idealna pasmina za unakrsna križanja sa čistim mliječnim pasminama


dvonamjenska pasmina: 60% mlijeko + 40% meso = 100% profitabilnost !


Činjenice i podaci: 2011
broj goveda: ~ 3.550.000
broj umatičenih krava: 682.019
Ø mlijeka (kg/laktacija): 7.104
Ø masti (%): 4,09
Ø proteina (%): 3,46
dnevni prirast (g/dan): > 1.350
randman (%): > 58
odnos kosti - meso: 1 : 4,61
međutelidbeni interval (dan): 392
mjeseci dob pri prvom teljenju: 29,1
Ø broja somatskih stanica:: < 170.00025% od svih umatičenih goveda u Njemačkoj

Ova pasmina idealno zadovoljava potrebe obiteljskih farmi i uzgajivača koji zaradjuju proizvodnjom mlijeka i mesa!

Map

Veći dio populacije Fleckvieh-a obitava u južnoj Njemačkoj, u pokrajinama Bavarskoj (Bayern) i u Baden-Württemberg-u. Još jedan dio uzgajivača nalazi se u Hessen-u, a sve više i više uzgajivača širom Njemačke odlučuje se za držanje ove moderne dvonamjenske pasmine.

Uzgoj s upisom u matične knjige vrši se putem 20 uzgajivačkih organizacija čija tradicija seže unatrag više od 100 godina. Kontinuirano intenzivno i organizirano poboljšanje genetike bilo je ključno za suvremene proizvodne potencijale njemačkog Fleckvieh-a.

Našu selekciju goveda organiziramo preko pasminskih inspektora iz uzgajivačkih organizacija koji su u svakodnevnom kontaktu sa uzgajivačima-članovima. Uz našu mrežu stručnjaka pokrivamo čitavo područje gdje se drži simentalska pasmina. Naše životinje biramo tamo, gdje je ponuda goveda najbolja s obzirom na Vaše specijalne zahtjeve i s obzirom na kvalitetu i cijene.

fleckvieh

Tradicionalni uzgajivač njemačkog Fleckvieh-a muze 20 do 50 krava i odgaja mladu stoku za obnovu stada i kao podlogu budućeg uspjeha farme. Najbolje od ovako uzgojenih steonih junica nabavljamo za potrebe naših klijenata.

Njemački Fleckvieh pokazao se uspješnim u svim sustavima držanja: u velikim štalama slobodnog načina držanja kao i u štalama vezanog načina držanja, a također i na paši.

Dobra tjelesna kondicija i visoki stupanj prilagodbe njemačkog simentalca omogućavaju ovoj pasmini opstanak u zahtjevnoj okolini, kao i pri teškim klimatskim uvjetima ili pri smanjenoj ponudi hrane.

Populacija njemačkog Fleckvieh-a uspjeva u različitim regijama uz različitu ponudu hrane. Obroci koji sadrže svježu travu, travnu silažu i sijeno tipični su za planinske predjele. U ostalim regijama visoki postotak obroka čini kukuruzna silaža uz lucernu, šećernu palmu i žitarice.

Junice njemačkog Fleckvieh-a su posebno su poznate po vitalnosti u tijeku rasta, dok vrijeme osjemenjivanja ovisi o tjelesnom razvoju a ne o starosti životinje. Idealno vrijeme za prvo telenje kod junica Fleckvieh-a je razdoblje starosti od 24 i 32 mjeseca, u ovisnosti od itenziteta rasta.

Do prvog teljenja junice distižu tjelesnu masu između 600 i 700 kg. Snažna tjelesna građa njemačkog Fleckvieh-a uz dobro formiran i razvijen stražnji dio tijela značajno olakšava proces teljenja. Teljenje bez komplikacija štedi vaše vrijeme, živce i smanjuje veterinarske troškove!

fleckvieh

Nakon godinu dana intenzivne hranidbe, Fleckvieh junice se tradicionalno drže vani na paši, 24 sata na dan, počevši od proljeća sve do kasne jeseni. Ovaj zdravi period rasta je podloga za buduću visoku proizvodnju kombiniranu sa zdravljem i dugovječnosti.
Junice njemačkog Fleckvieh-a možemo isporučiti sa rogovima, ili alternativno obezrožene za sigurno rukovanje u slobodnim štalama. Većini životinja odstranjuju se rogovi unutar mjesec dana nakon rođenja.

Današnja Fleckvieh krava za dvonamjensku svrhu sa 60 % vrijednosti u mliječnoj i 40 % vrijednosti u proizvodnji mesa rezultat je tradicionalno organiziranog intenzivnog uzgoja u trajanju više od 100 godina i preko mnogih generacija uzgajivača.

Od 1972 godine umjetna oplodnja (a.i.) sastavni je dio uzgoja i koristi se na više od 95 % krava pod kontrolom mliječnosti. Embriotransfer, koji se više od 10 godina može primjenjivati na svim farmama, koristi veliki broj uzgajivača simentalaca da bi se uvišestručilo potomstvo najboljih familija krava.

Isključivo zahvaljujući aktivnom uzgojnom radu svih sudionika u spajanju najsuvremenijih biotehnoloških metoda i znanstvenih rezultata, danas možemo ponuditi našim kupcima najboljeg simentalca od vremena njegovog postanka. Muška telad pasmine njemački Fleckvieh najtraženija su goveda u svrhu tova. Uz dnevni prirast od više od 1.300 g mladi bikovi su traženi zbog intenziteta i kapaciteta rasta. Visoki kapacitet konzumacije hrane bikova njemačkog Fleckvieh-a omogućuje dobit uz hranu sa vlastite farme.

Bikovi njemačkog Fleckvieh-a široko su poznati po mirnom i staloženom temperamentu koji osigurava lakše rukovanje. Nakon godina proizvodnje mlijeka, visokovrijedan trup Fleckvieh krava još uvijek osigurava drugi prihod.

Između svih mliječnih ili dvonamjenskih pasmina, trup Fleckvieh krava postiže najviše prihode putem najviše mase i izvanredne mišićavosti, a uz nizak postotak masti.