Kada bi stoka mogla birati kako će putovati, sigurno bi se odlučila za INTERBOVES!
 

Transport morem

INTERBOVES prevozi Vaše životinje morem specijaliziranim brodovima kapaciteta 550 do preko 1500 junica. Prethodni prijevoz od naših karantena do morskih luka vršimo kamionom, pri čemu se putem perfektne logistike osigurava nesmetan utovar i na najveće brodove.

Naše prijevoze brodovima obavljamo prije svega iz Trsta, Kopra ili Sete, ali također i iz drugih logistički povoljnih luka sve do Vama najbliže luke.
Velike zalihe vode, kvalitetnog visokovrijednog sijena i koncentrata služe kao garancija da će Vaše životinje i nakon dugotrajnog prijevoza brodom stići u najboljem kondicijskom stanju.

Iskusni INTERBOVES pratitelji životinja prate svaku pošiljku životinja i osiguravaju najbolju moguću brigu i hranidbu.

Specijalni brodovi, koje INTERBOVES naručuje za prijevoz Vaših životinja, komforni su poput moderne štale slobodnog držanja i raspolažu prostornim boksovima sa slamom, neproklizavajućim prolazima i utovarnim rampama, te visokoučinkovitom ventilacijom.

Kontaktirajte INTERBOVES za kupovinu i prijevoz Vaših životinja brodom!