Stoka za tov

Tražite li zdrave životinje koje brzo rastu za profitabilan posao tova stoke?
INTERBOVES nudi mlade bikove, junice i prasad s njemačkog, s tržišta EU zemalja, te s tržišta zemalja izvan sastava EU. U našim karantenskim objektima sortiramo životinje u uniformne grupe i obavljamo sve potrebne zdravstvene preglede i tretmane kako bi obezbjedili najbolje sanitarne uvjete.


mladi bikovi/junice
~ 180-250 kg
prasad
~ 25 kg
Fleckvieh (Simmental) čistokrvan njemački Landrace x Piétrain
Čistokrvne mesne pasmine (Charolais, Limousin, Angus, etc.) njemačka velika bijela x Piétrain
Križanci mliječna x mesna pasmina ostali hibridi


Kontaktirajte nas u vezi aktualne ponude!